Finca Can Rigol s/n – Final Carrer de les Flors - 08859 Begues Barcelona - Tels: 93 639 06 65 / 93 639 04 90 - Fax: 93 639 16 66 - canrigol@canrigol.com